Betóny

Baumit FlexBeton

Spádový betón. Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy

na vyžiadanie€

Profi BETON

Suchá zmes na vytvorenie betónu

na vyžiadanie€