Stavebná chémia

Akrylový tmel

Farba biela a šedá

1,96€

Silikónový tmel

Bezfarebný tmel s vynikajúcou priľnavosťou

od 3,25€

MIXTURA

Vodonepriepustný, elastický ochranný náter.

na vyžiadanie€

HR Everfast – vodoizolácia

Viacúčelová živicová emulzia používaná na vodoizoláciu

od 26,22€

Decoform – odformovací olej /ESSO/

Cena za 1 liter

1,86€

Hydrop 35

Prášková prísada na dosiahnutie vodoizolačného betónu, omietky alebo malty.

3,85€

Estrolith E III

Koncentrovaný plastifikátor betónu a cementových zmesí

od 54,76€

Poromass

Kryštalická izolácia na mineralizáciu betónových povrchov

14,34€

Murexin FS 10

Bezchloridová ochrana betónu a malty

9,06€

MUREXIN HV 05

Zušľachťovač poteru - plastifikátor

od 29,87€

Micropol

Prísada nahradzujúca vápno

53,77€

Grund

Penetrácia pod omietku

40,36€

Penetrácia – BetonKontakt

Penetračný náter na zlepšenie priľnavosti sadrových a vápennocementových omietok

48,86€

Hĺbková penetrácia

Základný penetračný náter na vnútorné a vonkajšie použitie

od 4,10€